Wanda Górska, ks. Wojciech Drozdowicz

Wanda Górska, ks. Wojciech Drozdowicz