Maciej Kociński, Zbigniew Wrombel

Maciej Kociński, Zbigniew Wrombel